Kjøpsvik (Tysfjord kommune) utdyping av kaianlegg

I sammarbeid med SR SEASERVICE har vi i en lengere periode jobbet med utdyping av indre kaiområde i Kjøpsvik.

IMG_0818.JPG

IMG_0849.PNG

IMG_0846.JPG

IMG_0847.JPG