Utsetting av sjømerke – Gåsværbåen

Samarbeid med Artic seaworks om utsetting av sjømerke på oppdrag fra Kystverket

IMG_0835.JPG

IMG_0836.JPG

IMG_0837.JPG