Utspregning i samarbeid med A.Moan på Valken -Saltdal kommune

Saksenvik kraft as skulle bygge ut og øke effekten på sitt kraftverk i Saksenvik- pga vanskelig og bratt beliggenheten ble både utstyr og mannskap fløyet opp med helikopter. Vedlagte bilder viser deler av jobben og vi takker for tilliten og samarbeidet.

IMG_0820.JPG

IMG_0819.JPG

IMG_0821.JPG